سیستم بانکداری مجازی پاسارگاد
 
 
 
سیستم بانکداری مجازی پاسارگاد

 
 
نام کاربری:
  صفحه کلید امن
رمز ثابت عبور:

 
متن تصویر را وارد نمایید:

شیوه ورود:
رمز ثابت
شناسایی دو عاملی


هشدار امنیتی
 
 
 

از تاریخ 15 اردیبهشت مرورگرهای IE6 و Opera 4 در سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد پشتیبانی نخواهند شد. لطفاً نسخه مرورگر خود را کنترل و در صورت نیاز آن را به روزرسانی نمایید